Harmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego

1 WRZEŚNIA 2021 r.

Godz. 815 – Msza św. w Kościele Farnym

Godz. 915 – Spotkania uczniów klas I w salach
z wychowawcami i dyrektorem zgodnie z harmonogramem

UWAGA!!!

Pamiętamy o dezynfekcji, zachowaniu dystansu społecznego oraz zasadach higieny
i korzystaniu z maseczek w miejscach wspólnych

Klasa

Nr sali

1 FH

technik usług fryzjerskich/ technik handlowiec

7

1 RR

technik reklamy/technik rachunkowości

9

1 BR

branżowa szkoła I st.

6

Harmonogram spotkań wychowawców z uczniami pozostałych klas:

Godz. 9.15

Klasa

Nr sali

2 FR (technik usług fryzjerskich/technik rachunkowości)

1

2 RH (technik reklamy/technik handlowiec)

2

2 BRP

3

3 AG

10

Godz. 10.30

Klasa

Nr sali

3 AP

7

3 RG

8

3 FP

5

3 FG

9

3 BR

3

4 A

6

4 B

10

Skip to content