Egzamin zawodowy

W ZS nr 3 w Łańcucie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017, Formuła 2019

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Skip to content