Powiat Łańcucki zaprasza do udziału w projekcie
pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego
w Powiecie Łańcuckim”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.


Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Łańcuckiego

 

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki z dniem 14 listopada 2016 r. rozpocznie nabór uczestników projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Wartość projektu: 1 580 421,27 zł w tym:
wysokość wkładu Unii Europejskiej: 1 343 358,07 zł.

 

Okres realizacji projektu: 1.10.2016 r. – 31.10.2019 r.

 

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach
i 1 placówce oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do 31.10.2019 r.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu:
Uczestnikiem projektu może zostać:
1)    uczeń/uczennica uczący/a się w szkole objętej projektem tj.;
•    Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 1,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1.
•    Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2.
•    Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3.
2)    nauczyciel kształcenia zawodowego zatrudniony w jednostce oświatowej objętej projektem tj.:
•    Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 1,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1,
•    Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,
•    Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3,
•    Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im.
F. Dzierżanowskiego w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51D, 37-100 Łańcut.

 

Zadania przewidziane w projekcie:


I.    Formy wsparcia dla uczniów/uczennic:
1)    płatne praktyki i staże zawodowe (w okresie wakacji),
2)    kursy:
•    operator wózków widłowych– ZS NR 2, ZS NR 3, ZST,
•    spawacz – ZS NR 2, ZST,
•    programista – obrabiarek CNC – ZS NR 2,
•    nowoczesne języki programowania komputerów – ZS NR 2,
•    e-sklep tworzenie sklepu internetowego –ZS NR 3,
•    pielęgnacja twarzy dekoltu i szyi – ZS NR 3,
•    florystyka – ZST,
•    diagnostyka pojazdów samochodowych –  ZST,
•    wykorzystanie skanerów laserowych do pomiarów geodezyjnych – ZST.
II.    Formy wsparcia dla nauczycieli:
1)    Szkolenia doskonalące/kursy z zakresu:
•    diagnostyki pojazdów samochodowych - ZS NR 2 , ZST, PCKPiEZ,
•    programowania i obsługi obrabiarek CNC - ZS NR 2, PCKPiEZ,
•    nowoczesnych technik strzyżenia, koloryzacji i modelowania - ZS NR 3,
•    języka angielskiego zawodowego – PCKPiEZ,
•    tworzenia baz danych - ZS NR 3,
•    obsługi programu Insert - ZS NR 3
•    programowania komputerów (nowoczesne języki programowania) - ZS NR 2,
•    kreatywnego strzyżenia damskiego - ZS NR 3,
•    3D Photoshop, Digital ART. - ZST,
•    AutoCAD – ZST,
•    międzynarodowego instruktora spawalnictwa- PCKPiEZ,
•    doskonalenia technik jazdy dla instruktorów nauki jazdy – PCKPiEZ,
2)    staż u pracodawcy - ZS NR 3, ZST, PCKPiEZ,
3)    studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu:
•    grafiki komputerowej - ZS NR 2,
•    grafiki komputerowej wydawniczej i reklamowej - ZS NR 3.
III.    Wyposażenie pracowni szkolnych – ZS NR 2, ZS NR 3, ZST.
IV.    Promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe -ZS NR 2, ZS NR 3, ZST.

 

Chcesz się dowiedzieć jaka forma wsparcia będzie realizowana w danym roku szkolnym oraz w jakich terminach będzie rekrutacja, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania poniżej).  

 

Zakres wsparcia dla uczniów/uczennic i nauczycieli
w roku szkolnym 2016/2017

 

Formy wsparcia dla uczniów/uczennic:
Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie:
1)    płatne praktyki i staże zawodowe (w okresie wakacji),
2)    kursy:
•    operator wózków widłowych,
•    spawacz,
•    programista – obrabiarek CNC.

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie:
1)    staże zawodowe (w okresie wakacji),
2)    kursy:
•    operator wózków widłowych,
•    e-sklep tworzenie sklepu internetowego,
•    pielęgnacja twarzy dekoltu i szyi.

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie:
1)    płatne praktyki i staże zawodowe (w okresie wakacji),
2)    kursy:
•    operator wózków widłowych,
•    spawacz,
•    florystyka,
•    diagnostyka pojazdów samochodowych,
•    wykorzystanie skanerów laserowych do pomiarów geodezyjnych.

Formy wsparcia dla nauczycieli:
1)    Szkolenia doskonalące/kursy z zakresu:
•    diagnostyki pojazdów samochodowych - ZS NR 2 , ZST, PCKPiEZ,
•    programowania i obsługi obrabiarek CNC - ZS NR 2, PCKPiEZ,
•    nowoczesnych technik strzyżenia, koloryzacji i modelowania - ZS NR 3,
•    języka angielskiego zawodowego – PCKPiEZ,
•    tworzenia baz danych - ZS NR 3,
•    obsługi programu Insert - ZS NR 3.

 

Rekrutacja uczestników projektu w roku szkolnym 2016/2017 będzie prowadzona w biurze projektu tj. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   w następujących terminach:
•    od 14 do 25 listopada 2016 r. na szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla nauczycieli,
•    od 14 do 25 listopada 2016 r. na kursy, praktyki i staże dla uczniów/uczennic.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z  Regulaminem rekrutacji i

uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz  złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny


Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu.
Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do projektu.
Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.  
Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu powierzanych do przetwarzania.
Oświadczenia uczestnika projektu.
Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika