W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2017 R. (WTOREK) ORGANIZOWANY JEST WYJAZD DO REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA  W RZESZOWIE W CELU ODDANIA KRWI. PROSZĘ CHĘTNYCH UCZNIÓW O ZGŁASZANIE SIĘ DO OPIEKUNA KLUBU HDK „KROPELKJA” DO PIĄTKU 13 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

MAŁGORZATA SKAWIŃSKA

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika