Panu Ryszardowi KUCHA
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół nr 3

im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie - EKONOMIK
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają: członkowie Stowarzyszenia - EKONOMIK oraz dyrekcja i pracownicy
Zespołu Szkół nr 3 w Łańcucie

Uroczystości pogrzebowe rozpocznął się dnia 5.01.2018 r. o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Łańcucie przy ul. Mościckiego

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika