Korzystając z zaproszenia wystosowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół zawodowych województwa podkarpackiego, dnia 5 stycznia 2018r. uczennice naszej szkoły tj. Wiktoria Jaźwa i Katarzyna Bała z kl. III TE wraz z dyrektorem szkoły oraz nauczycielem przedsiębiorczości wzięli udział w Podkarpackim Forum Edukacji Zawodowej nt. „Prowadzenie działalności gospodarczej”, które miało miejsce w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Forum objęte było patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

GALERIA

 

Podczas forum miały miejsce prelekcje na temat:

• „Ubezpieczenia społeczne. ABC przedsiębiorcy” - wygłosiła Dorota Kijowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie,

• „Przedsiębiorczość, a wejście na rynek pracy” - wygłosił doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,

• „Własna firma czy startup - co wybrać” – przeprowadził Daniel Dereniowski z Fundacji INUP - Podkarpacka Koalicja Startupów,

• „Branżowe symulacje biznesowe, czyli jak uczyć biznesu w szkole zawodowej” – przeprowadził Wojciech Pitura z firmy REVAS.

Bardzo atrakcyjnym punktem programu był turniej, w którym wzięła udział nasza uczennica Wiktoria Jaźwa. Jego celem było upowszechnianie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej wśród uczniów średnich szkół zawodowych oraz propagowanie nowoczesnych form prezentowania wiedzy i umiejętności w obszarze edukacji zawodowej. Został on przeprowadzony w nowoczesnej formule Quizspotter, gdzie każdy z graczy otrzymał na czas konkursu naładowane urządzenie (tablet) niezbędne do uczestnictwa w grze, a także miał możliwość obserwowania pytań oraz ranking najlepszych graczy na telebimie. Widzowie zgromadzeni w miejscu imprezy również mieli taką możliwość, co wywoływało duże emocje. Formuła Quizspotter jest bardzo atrakcyjną i widowiskową formą przeprowadzania konkursu, podczas której uczestnicy muszą wykazać się szybkim refleksem, gdyż ten kto w krótszym czasie odpowiadał na pytanie otrzymywał wyższe punkty.

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika