Uczennice, które otrzymały najwyższą ilość punktów w eliminacjach szkolnych IV Olimpiady WiUHM uczestniczyły 15.11.2018 r. w drugim etapie zawodów w Mielcu. Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie tematu wiodącego i problematyki ogólnej. Temat wiodący IV Olimpiady WiUH-M brzmi: „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy”. Osoby, które zakwalifikują się do etapu ogólnopolskiego są zwolnione z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji.

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika