28 listopada 2018r. w ramach realizowanego od wielu lat w naszej szkole programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” ,odbył się I etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, którego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej...

GALERIA

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Państwowa Inspekcja Pracy pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Wzięli w nim udział uczniowie z klas IIa i IIIa, których poziom wiedzy był bardzo wysoki, a rywalizacja ogromna. Spośród uczestników dwie uczennice tj. Adrianna Olejarka z kl. IIIa i Anna Perec z kl. IIa zakwalifikowały się do zawodów okręgowych w Rzeszowie. Życzmy im powodzenia.

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika