Na podstawie informacji Zarządu Oddziału ZNP, od dnia 8.04.2019 r. do odwołania w Zespole Szkół nr 3 w Łańcucie może rozpocząć się strajk pracowników. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Decyzje będą podejmowane na bieżąco, gdyż każdego dnia pracownicy mają prawo określić czy przystępują do strajku czy też nie.

O jakichkolwiek zmianach w tej kwestii będę informował na stronie internetowej szkoły lub komunikatorze e-dziennika.

Jacek Król

Dyrektor ZS nr 3

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika