9 IV 2019 r. kilkudziesięciu uczestników finału konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” (realizowanym pod honorowym patronatem MEN) wraz z opiekunami przyjechało z całej Polski do Centrum Nauki Kopernik. Finaliści zostali wyłonieni spośród ponad 10 tysięcy uczniów z 415 szkół. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 48 uczniów w tym uczennica naszej szkoły Adrianna Olejarka z kl. IIIa.

GALERIA

Gości powitał Jerzy Wlazło, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy przypominając, że konkurs ten jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy od 2013 r. w szkołach ponadgimnazjalnych uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Uczestnicy finału rozwiązywali test wielokrotnego wyboru (o dużym stopniu trudności) zawierający pytania z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia, pośrednictwa pracy oraz sprawdzający wiedzę dotyczącą bhp. Po zakończonym sprawdzianie uczestnicy obejrzeli w planetarium przygotowany dla nich program popularno-naukowy poświęcony gwiezdnej nawigacji i badaniom wszechświata. W tym czasie komisja konkursowa w skład której wchodzili: dyrektor Departamentu Prawnego PIP, dyrektor departamentu Legalności Zatrudnienia, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji, wicedyrektor Departamentu nadzoru i Kontroli, kierownik sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji i Promocji oraz sekretarz komisji z Departamentu Prewencji i promocji. Konkurs zakończono uroczystą galą z udziałem głównego inspektora pracy pana Wiesława Łyszczka, który wypowiedział następujące słowa: „Bardzo się cieszę, gdy widzę jak wielu młodych ludzi jest zainteresowanych szeroko pojętym bezpieczeństwem jeszcze na etapie edukacji, jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej pracy. Z pewnością ta wiedza się przyda, chociażby przy okazji pracy wakacyjnej, podczas staży, praktyk czy wolontariatu”.

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika