16 kwietnia 2019 r. klasa IA wraz opiekunami uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do Rzeszowa. Pierwszym punktem programu była Podziemna Trasa Turystyczna...

GALERIA

przebiegająca pod kamienicami i płytą Rynku na głębokości od 0,5 – 10 m. i o długości 396 m. zawierająca 15 korytarzy i 25 piwnic. Kryła ona w sobie liczne atrakcje i tajemnice. Można było w niej spotkać relikty średniowiecznych murów, ślady pożarów, pozostałości żelaznych krat i zawiasów, kilkusetletnie cegły „palcówki” oraz ukryte przejścia. Atrakcyjności piwnic dopełniała ekspozycja historyczno - edukacyjna, na którą składały się między innymi repliki zbroi rycerskich, broni białej i palnej, wystawa ceramiki użytkowej i ceramicznych zabawek obrazująca, z jakich naczyń i przedmiotów codziennego użytku korzystali dawni mieszkańcy Rzeszowa. Obraz rzeszowskiego Rynku z przełomu XIX i XX wieku przedstawiały dużych rozmiarów fotografie umieszczone w obiekcie wejścia. Swoistą „ścieżkę edukacyjną” stanowił Korytarz Herbowy, w którym umieszczone zostały herby dawnych właścicieli Rzeszowa, herby ziem i województw, na terenie których położone było miasto, wreszcie herby miasta Rzeszowa.
Drugim punktem programu była wystawa pt. „Wielcy polscy ekonomiści” otwarta przez oddział okręgowy NBP w Rzeszowie w ramach obchodów Jubileuszu 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ekspozycja prezentowała sylwetki największych polskich ekonomistów, których działalność przypadała na dwudziestolecie międzywojenne oraz okres powojenny – do lat 70 XX wieku. Ich koncepcje i dorobek naukowy mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki, finansów i społeczeństwa.
Przypomniano także prekursorów polskiej myśli ekonomicznej, którym NBP poświęcił wyjątkową serię kolekcjonerską monet. Zainaugurowała ją emisja srebrnej monety o nominale 10 zł z podobizną Mikołaja Kopernika, którego znamy przede wszystkim jako wybitnego astronoma, jednak miał on również dorobek w dziedzinie ekonomii. Kolejnym w został upamiętniony Fryderyk Skarbek, zwany ojcem polskiej ekonomii, oraz Romana Rybarskiego. Dorobek tych wielkich Polaków tworzy historię rodzimej ekonomii.

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika