22 maja 2019 r. już po raz czwarty w łańcuckim EKONOMIKU odbył się Powiatowy Konkurs z Przedsiębiorczości Dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów, w którym wzięły udział 2-osobowe zespoły z 7 szkół. Konkurs uroczyście otworzył Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie Pan dr Robert Szajnar wraz z Wicedyrektorem Szkoły Panią Marią Chlebuś...

GALERIA

Celem tego konkursu jest przede wszystkim kształtowanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, motywowanie ich do dodatkowej i samodzielnej pracy. Podczas zmagań uczestnicy doskonalili umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji, rozwijali zdolności myślenia twórczego, planowania oraz podejmowania i rozwiązywania zadań. Zakres tematyczny konkursu obejmował tematykę ekonomiczno–przedsiębiorczą (WOS), obsługę pakietu Microsoft Office, wykorzystanie w przedsiębiorczości prostych działań matematycznych, znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym, umiejętność czytania ze zrozumieniem i postępowania według instrukcji, przestrzeganie zasad pracy w grupie, właściwej organizacji pracy i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Zadania teoretyczne poszerzone był dodatkowo o zadania praktyczne, które uczniowie wykonywali w poszczególnych pracowniach naszej szkoły tj. ekonomicznej, reklamy, sprzedaży, językowej i fryzjerskiej. W trakcie konkursu oceniane były nie tylko wiedza uczestników i jej przełożenie na praktyczne umiejętności, ale także reprezentowane przez zawodników postawy i zachowania. Sprawdzaniu wiedzy służyły testy, natomiast oceny zadań praktycznych, postaw, zachowań i współpracy w grupie dokonywali wyznaczeni uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem nauczyciel, przydzielając grupom punkty.

 

Komisja konkursowa sumując punkty z testu pisemnego i działań praktycznych wyłoniła zwycięzców:

 

I miejsce – Ksenia Niemczak i Oliwia Biały ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej,

II miejsce – Michał Szewczyk i Bartosz Mirek ze Szkoły Podstawowej w Grzęsce,

III miejsce – Mateusz Tworek i Magdalena Siwarga ze Szkoły Podstawowej nr1 w Łańcucie,

 

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy i upominki. Opiekunowie z poszczególnych szkół otrzymali podziękowania za solidne przygotowanie uczniów do Konkursu.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję do łańcuckiego EKONOMIKA:)

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika