22.05 obchodziliśmy Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem: "Nie daj się wciągnąć", poruszający problem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym obejrzeli film: "Skazany na bluesa"...

Następnie odbyła się prelekcja na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych w wykonaniu Pani dr Jolanty Kluz-Zawadzkiej.

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika