W minioną sobotę -  17 września 2011r.  nasza szkoła obchodziła jubileusz 70 – lecia. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy,  uczniowie, byli profesorowie szkoły oraz jej absolwenci z lat ubiegłych.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą św., podczas której został poświęcony Sztandar Szkoły -  symbol jej historii i tradycji. Ceremonia ta wprowadziła obecnych w podniosły i wyjątkowy nastrój, który odczuwamy w szczególnych momentach naszego życia.       Słowa księdza przywołały zapewne wiele wspomnień w sercach absolwentów i nauczycieli, którzy tworzyli historię szkoły na przestrzeni tych 70 lat jej istnienia. Po Mszy św. zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą założyciela naszej szkoły – Stanisława Karakulskiego.

GALERIA FOTOGRAFII

Następnie można było obejrzeć wystawę poświęconą historii szkoły, na którą składały się między innymi liczne zdjęcia oraz kroniki. Chętni mogli również swobodnie zwiedzić szkołę, która dla każdego z nas ma szczególne znaczenie i budzi wiele wspomnień, o których pamiętamy z uśmiechem a niekiedy z łezką w oku. Szczególnie wzruszające było to, z jaką radością i sympatią witali się dawni koledzy, koleżanki czy znajomi, bowiem dla wielu z nich taka uroczystość to jedyna okazja, by się spotkać i porozmawiać zarówno o tym co było, jak i o tym co jest.

Dalsze uroczystości miały miejsce w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.      Rozpoczęły się one przemówieniem pana Dyrektora mgr Jacka Lalickiego, który już na wstępie podkreślił, że: „Cechą znamienną i  charakterystyczną dla jubileuszy jest szokujące i nagłe uzmysłowienie sobie bezlitośnie szybko upływającego czasu i nieodparta chęć wracania do początku, do historii i ludzi, którzy ją tworzą”.

Mogliśmy następnie zobaczyć przygotowany przez panią mgr Agnieszkę Kuźniar i uczniów specjalny program okolicznościowy upamiętniający to jakże ważne wydarzenie w historii naszej szkoły. Akademia miała charakter  wspomnieniowy, przywołujący na myśl lata młodości, młodzieńczych marzeń, uczuć i wyborów, których kiedyś każdy z nas dokonał. Wszystko to przypomina nam o nieubłaganym upływie czasu, o tym, że przemijamy, ale nasze czyny zostają i to one świadczą o tym, jacy byliśmy. To one zapisują się na kartach historii Zespołu Szkół nr 3 w Łańcucie.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że do dnia dzisiejszego w historię naszej szkoły wpisało się 9 dyrektorów, 220 nauczycieli, ponad 40 pracowników administracji i obsługi, ponad 10 tyś absolwentów różnych typów szkół.

Obecnie szkoła to 29 nauczycieli oraz 7 pracowników administracji i obsługi, 422 uczniów, w tym 350 dziewcząt uczących się w klasach technikum ekonomicznego, handlowego usług fryzjerskich oraz zasadniczej szkoły zawodowej w dziesięciu zawodach. Szkoła nieustannie rozwija się, dostosowując do potrzeb współczesności, prowadzi aktywną działalność opiekuńczo – wychowawczą, kulturalną, kształci nowe pokolenia uczniów. Dzięki temu wpisała i ciągle wpisuje na nowo w historię miasta i regionu.

„Zaczęło się już dawno i do dzisiaj trwa.”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i przyczynili się do istnienia i funkcjonowania Zespołu Szkól nr 3 w Łańcucie.

Anna Kubicz

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika