EKONOMIK jeszcze inaczej:

 

W Zespole Szkół nr 3 prowadzony jest nabór absolwentów gimnazjów do następujących typów szkół:

 

          I. Czteroletniego Technikum kształcącego w zawodach:

 

Technik organizacji reklamy:
K1- Sprzedaż produktów i usług reklamowych
K2 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

- fotografii reklamowej

- grafiki komputerowej

- technik poligraficznych

- sporządzania budżetu kampanii reklamowej i promocyjnej

- planowania i dokonywania zakupu przestrzeni reklamowej w mediach

- stosowania metody badań rynku reklamy

- oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej.

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi w planie nauczania są również przedmioty zawodowe: marketing w działalności reklamowej, sprzedaż w reklamie, język angielski w działalności reklamowej, działalność gospodarcza w reklamie, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, organizacja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej oraz praktyka zawodowa w klasie drugiej (4 tygodnie).

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

 

 

Technik handlowiec:
K1- Prowadzenie sprzedaży
K2 - Zarządzanie działalnością handlową

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:    
                                                                            
- przygotowania towarów do sprzedaży
- obsługi klienta
- przyjmowania dostaw
- prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
- organizowania działalności handlowej
- zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa
- prowadzenia negocjacji handlowych.
                                                                                                     
W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: towar jako przedmiot handlu, organizacja i technika sprzedaży, obsługa klientów, marketing w działalności handlowej, ekonomia i statystyka, przedsiębiorca w handlu, język obcy w działalności handlowej, pracownia sprzedaży, symulacyjna firma handlowa oraz praktyka zawodowa w klasie drugiej (4 tygodnie).

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach: specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. zaopatrzenia, referent/asystent ds. zaopatrzenia, referent/asystent ds. sprzedaży, referent/asystent ds. obsługi klienta, kupiec, akwizytor, merchandiser, zastępca kierownika działu handlowego, kierownik działu handlowego.

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

 

 

Technik ekonomista: 
K1- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 
K2 - Prowadzenie rachunkowości.

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:            

- planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

- obliczania podatków

- prowadzenia spraw kadrowo- płacowych

- prowadzenia rachunkowości

- księgowości komputerowej

- wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z realizacji zadań.

W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza, planowanie i sprawozdawczość w organizacji, język angielski zawodowy, rachunkowość i analiza finansowa, pracownia ekonomiczna, pracownia rachunkowości i analizy finansowej oraz praktyka zawodowa w klasie drugiej (4 tygodnie).

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

 

 

Technik usług fryzjerskich:
K1- Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
K2 - Wykonywanie projektów fryzur.

Uczniowie przygotowywani są do wykonywania zadań zawodowych dotyczących:

- organizowania pracy  w zakładzie fryzjerskim,

- pielęgnowania, ondulowania, strzyżenia, barwienia i układania włosów,

- dobierania fryzury do cech indywidualnych klienta.

W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: podstawy fryzjerstwa, techniki fryzjerskie, kreowanie wizerunku we fryzjerstwie, organizacja salonu fryzjerskiego, język obcy we fryzjerstwie, procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur, wizualizacja we fryzjerstwie oraz praktyka zawodowa w klasie trzeciej (4 tygodnie).

Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług czyli wśród klientów. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie przygotowanych techników usług fryzjerskich, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej. Analiza ofert pracy z portali internetowych oraz tytułów prasowych, wskazuje na coraz większą potrzebę zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności zarządzania firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi. Najwięcej ofert dla techników usług fryzjerskich kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie zabiegi fryzjerskie i posiadających zdolności menadżerskie.

 

 

W trakcie nauki w każdym zawodzie uczniowie zdają egzaminy na poszczególne kwalifikacje i po ukończeniu szkoły uzyskują tytuł technika w danym zawodzie wraz z dyplomem w języku polskim i suplementem w języku angielskim EUROPASS. Daje im to szansę zatrudnienia w Polsce i za granicą. Mają również możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

            

II. Trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

kształcącej pracowników młodocianych w zawodach: fryzjer, krawiec, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, lakiernik, tapicer, stolarz, fotograf. Uczeń gimnazjum, który chce podjąć naukę w zasadniczej szkole zawodowej musi również podpisać umowę z pracodawcą u którego będzie realizował kształcenie praktyczne w danym zawodzie.

 

 

                                                                                  

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymują dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe. Mogą również zdawać egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika.

 

           

W Zespole Szkół nr 3 jest również prowadzony nabór absolwentów liceów i techników do szkoły policealnej w zawodach: technik rachunkowości (dwuletni cykl kształcenia), technik usług pocztowych i finansowych (roczny cykl kształcenia).

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika