EKONOMIK jeszcze inaczej:

 

W Zespole Szkół nr 3 prowadzony jest nabór absolwentów gimnazjów do następujących typów szkół:

          I. Czteroletniego Technikum kształcącego w zawodach:

technik organizacji reklamy:
K1- Sprzedaż produktów i usług reklamowych
K2 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

- fotografii reklamowej

- grafiki komputerowej

- technik poligraficznych

- sporządzania budżetu kampanii reklamowej i promocyjnej

- planowania i dokonywania zakupu przestrzeni reklamowej w mediach

- stosowania metody badań rynku reklamy

- oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej.

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi w planie nauczania są również przedmioty zawodowe: marketing w działalności reklamowej, sprzedaż w reklamie, język angielski w działalności reklamowej, działalność gospodarcza w reklamie, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, organizacja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej oraz praktyka zawodowa w klasie drugiej (4 tygodnie).

 

 

technik handlowiec:
K1- Prowadzenie sprzedaży
K2 - Zarządzanie działalnością handlową

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:    
                                                                            
- przygotowania towarów do sprzedaży
- obsługi klienta
- przyjmowania dostaw
- prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
- organizowania działalności handlowej
- zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa
- prowadzenia negocjacji handlowych.
                                                                                                     
W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: towar jako przedmiot handlu, organizacja i technika sprzedaży, obsługa klientów, marketing w działalności handlowej, ekonomia i statystyka, przedsiębiorca w handlu, język obcy w działalności handlowej, pracownia sprzedaży, symulacyjna firma handlowa oraz praktyka zawodowa w klasie drugiej (4 tygodnie).

 

 

technik ekonomista: 
K1- Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 
K2 - Prowadzenie rachunkowości.

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:            

- planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

- obliczania podatków

- prowadzenia spraw kadrowo- płacowych

- prowadzenia rachunkowości

- księgowości komputerowej

- wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z realizacji zadań.

W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: działalność gospodarcza, planowanie i sprawozdawczość w organizacji, język angielski zawodowy, rachunkowość i analiza finansowa, pracownia ekonomiczna, pracownia rachunkowości i analizy finansowej oraz praktyka zawodowa w klasie drugiej (4 tygodnie).

 

 

technik usług fryzjerskich:
K1- Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
K2 - Wykonywanie projektów fryzur.

Uczniowie przygotowywani są do wykonywania zadań zawodowych dotyczących:

- organizowania pracy  w zakładzie fryzjerskim,

- pielęgnowania, ondulowania, strzyżenia, barwienia i układania włosów,

- dobierania fryzury do cech indywidualnych klienta.

W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: podstawy fryzjerstwa, techniki fryzjerskie, kreowanie wizerunku we fryzjerstwie, organizacja salonu fryzjerskiego, język obcy we fryzjerstwie, procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur, wizualizacja we fryzjerstwie oraz praktyka zawodowa w klasie trzeciej (4 tygodnie).

 

 

W trakcie nauki w każdym zawodzie uczniowie zdają egzaminy na poszczególne kwalifikacje i po ukończeniu szkoły uzyskują tytuł technika w danym zawodzie wraz z dyplomem w języku polskim i suplementem w języku angielskim EUROPASS. Daje im to szansę zatrudnienia w Polsce i za granicą. Mają również możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

            

II. Trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

kształcącej pracowników młodocianych w zawodach: fryzjer, krawiec, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, lakiernik, tapicer, stolarz, fotograf. Uczeń gimnazjum, który chce podjąć naukę w zasadniczej szkole zawodowej musi również podpisać umowę z pracodawcą u którego będzie realizował kształcenie praktyczne w danym zawodzie.

 

 

                                                                                  

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymują dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe. Mogą również zdawać egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika.

 

           

W Zespole Szkół nr 3 jest również prowadzony nabór absolwentów liceów i techników do szkoły policealnej w zawodach: technik rachunkowości (dwuletni cykl kształcenia), technik usług pocztowych i finansowych (roczny cykl kształcenia).

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika