I. Kształcenie ogólnokształcące:

1) Podstawa programowa kształcenia ogólnego w technikum - nowa

2) Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zsz - nowa

3) Podstawa programowa kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia po gimnazjum

II. Kształcenie zawodowe:

1)Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik ekonomista - nowa

2) Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik handlowiec - nowa

3) Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik usług fryzjerskich - nowa

4) Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik organizacji reklamy - nowa

 

III. Kształcenie zawodowe ZSZ (nowe programy):

1) Blacharz samochodowy

2) Cukiernik

3) Fotograf

4) Fryzjer

5) Kucharz

6) Lakiernik

7) Piekarz

8) Sprzedawca

9) Stolarz

 

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika