WYMAGANA DOKUMENTACJA - REKRUTACJA 2019

 

  • - wniosek (rekrutacja będzie odbywała się w sposób elektroniczny poprzez Internet lub w sekretariacie szkoły). Do pobrania:

Wniosek (dla absolwenta szkoły podstawowej) w formie papierowej do wypełnienia długopisem

Wniosek (dla absolwenta gimnazjum) w formie papierowej do wypełnienia długopisem

 

- świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

  • - zaświadczenie z wyników badania kompetencji na zakończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej

  • - wyciąg z aktu urodzenia

  • - 3 fotografie

  • - dokumentacja zdrowotna (zaświadczenie lekarskie, karta zdrowia).

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika