WYMAGANA DOKUMENTACJA - REKRUTACJA 2017

 

  • - wniosek (rekrutacja będzie odbywała się w sposób elektroniczny poprzez Internet lub w sekretariacie szkoły). Do pobrania: Wniosek w formie papierowej do wypełnienia długopisem

  • - świadectwo ukończenia gimnazjum

  • - zaświadczenie z wyników badania kompetencji na zakończenie gimnazjum

  • wyciąg z aktu urodzenia

  • - 3 fotografie

  • - dokumentacja zdrowotna (zaświadczenie lekarskie, karta zdrowia).

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika