Kierunki w Branżowej Szkole I stopnia

w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika

Chcesz szybko zdobyć zawód? Marzysz o pracy w branży, która Cię interesuje? Wybierz Branżową szkołę I stopnia

Kandydat, który chce podjąć naukę w naszej szkole musi podpisać umowę z pracodawcą u którego będzie realizował kształcenie praktyczne w danym zawodzie. Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych turnusach dokształcania pracowników młodocianych w szkole ( w zawodach: fryzjer, sprzedawca, cukiernik i kucharz) lub w ośrodkach pozamiejscowych w zależności od zawodu. Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu w Izbie Rzemieślniczej uzyskują tytuł czeladnika. Mogą również zdawać egzamin zawodowy organizowany przez OKE.

Po skończeniu BS I stopnia mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia zdając egzamin z kwalifikacji na poziomie technikum. Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe i utrzymuje tytuł technika. Może również przystąpić do egzaminu maturalnego. Po skończeniu BS I stopnia można wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych i w nim zdobyć średnie wykształcenie.

Już od pierwszej klasy posiadasz umowę o pracę jako pracownik młodociany i jesteś zatrudniony w wybranym zakładzie.

W naszej szkole branżowej uczniowie uczęszczają do klas wielozawodowych. Dzięki temu mogą wybrać dowolny zawód z listy poniżej, pod warunkiem, że znajdą pracodawcę, z którym podpiszą umowę o pracę. W klasie pierwszej dwa dni w tygodniu to zajęcia praktyczne u pracodawcy, natomiast w klasie drugiej i trzeciej to już trzy dni.

Szkoła branżowa w Ekonomiku to zawód zgodny z Twoimi zainteresowaniami oraz własne pieniądze w trakcie nauki.

Skip to content