I. Kształcenie ogólnokształcące:

1) Podstawa programowa kształcenia ogólnego w technikum4 lata (po gimnazjum)

2) Podstawa programowa kształcenia ogólnego w technikum – 5 lata (po szkole podstawowej)

3) Podstawa programowa kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia po gimnazjum

4) Podstawa programowa kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia po szkole podstawowej

II. Kształcenie zawodowe technikum klasy 2-4:

1)Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik ekonomista

2) Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik handlowiec

3) Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik usług fryzjerskich

4) Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik organizacji reklamy

III. Kształcenie zawodowe technikum klasy 1 (od roku szkolnego 2019/2010):

1)Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik rachunkowości

2) Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik handlowiec

3) Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik usług fryzjerskich

4) Podstawa programowa kształceniaw zawodzie technik reklamy

IV. Kształcenie zawodowe Branżowa Szkoła I stopnia (programy):

1) Blacharz samochodowy

2) Cukiernik

3) Fotograf

4) Fryzjer

5) Kucharz

6) Lakiernik

7) Piekarz

8) Sprzedawca

9) Stolarz

Skip to content